JPU „Dječije obdanište Vareš“ - Javni konkurs za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), te saglasnosti Osnivača (broj: 02-330/22 od 08.02.2022. godine), Upravni odbor  JPU „Dječije obdanište Vareš“ donosi Odluku (broj: 01-020/22 od 31.01.2022.) o raspisivanju: javnog konkursa za prijem  u radni odnos radnika na određeno vrijeme, najduže do godinu dana.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
KONKURS ODGAJATELJ 2X.pdf223.57 KB