Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš - naselje Ljepovići

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2.,5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-14/22 od 31.01.2022. godine, Općinski načelnik, raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije (naselje Ljepovići)

PrilogVeličina
JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA, lokalitet Ljepovići.pdf249.33 KB