Javni poziv - Program podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu)

Na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima) usvojenog Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-10878/21 od 04.08.2021. godine i broj: 02-11-16114/21 od 03.12.2021. godine, a u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 10/12 i 39/20) i članom 12. i 13. Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/18), Ministarstvo za privredu, raspisuje ponovni javni poziv za odabir korisnika „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu)“ za 2021. godinu.

Kompletan poziv sa smjernicama za prijavu preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
PONOVNI_Javni_poziv_ZDK_2021.pdf930.65 KB