JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu  člana 23. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta JU Dom zdravlja Vareš, shodno odredbama člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (,, Sl.novine Ze-do kantona, broj: 8/19),  i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br: 01-01-1989 /21 od 30.11.2021. godine, JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za prijem u radni odnos Decembar 2021. godine.pdf236.58 KB