Kreditno - garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Kreditno - garantnim programom za poljoprivredu i prehrambenu industriju (u daljem tekstu: Program) definišu se zakonodavni okvir, cilj, namjena, korisnici Programa, uslovi izdavanja garancija, raspoloživa sredstva, procedura izdavanja garancije i kriteriji, namjensko korištenje, nadzor i mjere učinka, kao jedna od mjera pomoći poljoprivredi i prehrambenoj industriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Program se odnosi na dodjelu garancija preduzećima i obrtima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivrednim zadrugama.

Sredstva za provođenje i realizaciju Programa su obezbijeđena kroz Garancijski fond (u daljem tekstu: Fond) kojim upravlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i administrira Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RB FBiH). Fond je uspostavljen na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/20), RB FBiH u ime i za račun Federacije provodi postupak izdavanja garancija Fonda, izvršava obaveze po osnovu izdatih garancija, vrši izvještavanje, kao i druge poslove shodno odredbama Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/20)

Kompletan dokument objavljen u službenim novinama preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Kreditno garantni program za poljoprivredu.pdf208.59 KB