Javna rasprava - Nacrt prostornog plana

Općinsko vijeće Vareš je na svojoj 8. sjednici održanoj 30.09.2021. godine   donijelo Zaključak o prihvatanju Nacrta Prostornog plana općine Vareš za period od 2018. do 2038. godine i Zaključak Nacrta Odluke o provođenju Prostornog plana općine Vareš za period od 2018. do 2038. godine, čiji su Nosioci pripreme Općinski načelnik i Služba za prostorno uređenje Općine Vareš.

Na osnovu navedenih zaključaka, zakazuje se Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana općine Vareš za period od 2018. do 2038. godine i  Nacrtu Odluke  o provođenju Prostornog plana općine Vareš (2018.-2038. godina).
 
Javni uvid i provođenje javne rasprave o Nacrtu Prostornog plana općine Vareš za period od 2018. do 2038. godine i Nacrtu Odluke o provođenju Prostornog plana općine Vareš za period od 2018. do 2038. godine  će se obaviti u periodu od 11.10. do 11.11. 2021. godine.

Uvid u dokumentaciju Nacrta Prostornog plana  moguće je izvršiti u Velikoj sali Općine Vareš svakim radnim danom u periodu od 12,00 do 15,00 sati, a isti možete pogledati i u prilogu.

Termin za glavnu javnu raspravu utvrđuje se za dan 27.10.2021. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Vareš sa početkom u 12,00 sati.

Pozivaju se svi građani i pravna lica sa područja općine Vareš  da izvrše uvid u  Nacrt Prostornog plana, te da učestvuju u javnoj raspravi ili da dostave  primjedbe, sugestije i prijedloge Službi za prostorno uređenje kako bi zajednički doprinijeli što kvalitetnijem planiranju prostora, na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.

Svoje primjedbe, prijedloge  i sugestije  mogu se uputiti najkasnije do 11.11.2021. godine upisom u knjigu na anketnom pultu u Centru za pružanje usluga građanima, putem pošte, općinskog protokola i na e-mail ermin.musa@vares.info.

PrilogVeličina
0. Tekst.pdf6.33 MB
1. Izvod iz PP ZDK.pdf6.57 MB
2. Postojeca namjena i koristenje prostora.pdf6.02 MB
3. Stanovnistvo i sistem naselja.pdf6.02 MB
4. Urbana podrucja i gradjevinska zemljista.pdf3.19 MB
5. Poljoprivredno zemljiste.pdf3.35 MB
6. Sumsko zemljiste.pdf4.83 MB
7. Vode i vodene povrsine.pdf4.5 MB
8. Mineralne sirovine.pdf3.3 MB
9. Saobracaj i sistem veza.pdf3.29 MB
10. Energetska infrastruktura.pdf3.56 MB
11. Komunalna infrastruktura.pdf3.34 MB
12. Vode i vodna infrastruktura.pdf4.92 MB
13. Privreda i turizam.pdf3.43 MB
14. Drustvena infrastruktura.pdf3.23 MB
15. Zasticena podrucja.pdf3.23 MB
16. Ugrozenost prostora.pdf3.38 MB
17. Prostorni razvoj sistema naselja.pdf3.88 MB
18. Prostorni razvoj privredne i javne infrastrukture.pdf4.85 MB
19. Prostorni razvoj okoline.pdf5.75 MB