Javni oglas o prodaji nekretnina

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-146/21 od  29.07.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina, stambenih prostora u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije.

Oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
JAVNI OGLAS STANOVI.pdf252.82 KB