Održana 7. sjednica OV Vareš

Dana 29.07.2021. godine sa početkom u 14:05 sati održana je 7. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 4, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:40. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda.

1.    Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

2.    Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš. (stambene jedinice Nikovac)
 Izvjestilac: Ermin Musa

3.    Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada JKP d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa

4.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa

5.    Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama  izvorišta „Radakovica“ općina Vareš.
Izvjestilac: Dragan Orozović.

6.    Prijedlog Odluke o dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV.

7.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2021. godinu.
 Izvjestilac: Sekretar OV.

8.    Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Bogeljić Tonke iz Vareša Tisovci bb.
Izvjestilac: Ermin Musa.

9.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

10.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.
Izvjestilac: Općinski načelnik

11.    Prijedlog Programa obilježavanja 16. augusta/kolovoza – Dana općine Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik

12.    Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

13.    Tekuća pitanja.