Održana 6. sjednica OV Vareš

Dana 29.06.2021. godine sa početkom u 14:10 sati održana je 6. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:02. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda.

1.    Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (Vareš Majdan, lokalitet „Kram“).
-    Izvjestilac: Ermin Musa.

2.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu građevinskog zemljišta (Kamenjaš Zijad-Sarajevo).
-    Izvjestilac: Ermin Musa.

3.    Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele Medžlisa Islamske zajednice Vareš (Kosići ZKU Ravne).
-    Izvjestilac: Ermin Musa.
  
4.    Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (Upravna zgrada JKP Vareš).
-    Izvjestilac: Ermin Musa.

5.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.

6.    Prijedlog Rješenja imenovanju Komisije za popis stanova koji su u vlasništvu Općine Vareš.
-    Izvjestilac: Klub SBB –Nurdin Begović.

7.    Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Vareš za 2020. godinu.
-    Izvjestilac: Direktor JU Dom zdravlja Vareš.

8.    Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2020. godinu. 
-    Izvjestilac: Direktorica JU Centar za socijalni rad Vareš.

9.    Izvještaj o radu i poslovanju JPU „Dječije obdanište Vareš“ u 2020. godini.
-    Izvjestilac: Direktorica JPU Dječije obdanište Vareš.

10.    Izvještaj o radu JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2020. godinu.
-     Izvjestilac: Direktorica JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš.

11.    Izvještaj o radu JU Opća biblioteka Vareš za 2020. godinu.
-     Izvjestilac: Direktorica JU Opća biblioteka Vareš.

12.    Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2020. godinu.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.

13.    Informacija o provođenju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite na području općine Vareš za period 2019-2024. godina, za 2020. godinu. 
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić.

14.    Tekuća pitanja.