Preliminarna lista korisnika

Na osnovu člana 21., 22., i 23. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa („Službeni glasnik BiH“, broj 18/16) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije za obradu pristiglih aplikacija, broj 02-330/21 od 02.03.2021. godine, KOMISIJA za odabir korisnika stambenih jedinica u okviru Regionalnog stambenog programa-Potprojekta BiH6 donosi odluku o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika.

Kompletnu listu preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
PPRELIMINARNA LISTA.pdf239.04 KB