Održana 3. sjednica OV Vareš

Dana 31.03.2021. godine održana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 17:20 sati. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

1. Informacija o stanju provođenja epidemioloških mjera na području općine Vareš – primljena k znanju

2. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (zgrada zdravstvene djelatnosti „Stacionar“) u Vareš Majdanu - usvojena

3. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-41/20 od 24.04.2020. godine. - usvojen

4. Izvještaj o izvršenju proračuna/budžeta Općine Vareš za period  januar/siječanj-decembar/prosinac 2020. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik – nije usvojen

5. Prijedlog proračuna/budžeta Općine Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik - nije usvojen

6. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna/budžeta Općine Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik - povučena zbog ne usvajanja budžeta

7. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2020. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik – nije usvojen

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.-usvojena
Izvjestilac: Ermin Musa

9. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić – vraćena službi

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić - povučena

11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na stručnu ocjenu o mogućnosti odobravanja planirane promjene u prostoru, odnosno mogućnosti izgradnje objekta u proširenom koncesionom polju „Rupice-Borovica“ za potrebe „Eastern Mining“ d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa - usvojen

12. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2020. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić - usvojen

13. Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2020. godini.  - usvojen
Izvjestilac: Ibrahim Spahić

14. Prijedlog Programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić - usvojen

15. Tekuća pitanja