Poziv građanima

Na lokalitetu Okretaljka -  MZ Oćevija, pored lokalnog puta, prije izvjesnog perioda odložena je veća količina građevinskog otpada, te ovim putem pozivamo lica koja eventualno imaju saznanja o počiniteljima, da ista, uz zagarantovanu anonimnost, prijave  komunalno – građevinskoj inspekciji, kako bi se  protiv njih  poduzele zakonom propisane mjere.

Još jednom apelujemo na naše sugrađane da otpad odlažu na propisanim lokacijama.