Izvještaj o provedenoj anketi

U periodu od 17.11. 2010. do 7.12.2010. u Općini Vareš je provedena anketa s ciljem ispitivanja zadovoljstva građana uslugama dobivenim u „šalter sali“. Na svakom šalteru su se nalazili anketni listići, a građani su nakon dobivene usluge imali priliku da ocjene, kako službenika tako i sam proces davanja usluge. U prilogu možete preuzeti primjer anketnog listića i zbirne rezultate ankete.

PrilogVeličina
Anketni listic.doc36.5 KB
Prosjek ocjena usluga.pdf70.78 KB