Posjeta organizacije Caritas općini Vareš

Dana 29.09.2020. godine, u kancelariji općinskog načelnika održan je radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici švicarske organizacije Caritas i predstavnici općine Vareš na čelu na nečelnikom gosp. Zdravkom Maroševićem.
Povod za posjetu je sagledavanje trenutne situacije u sferi poljoprivrede na području općine Vareš i određivanje smjernica za planirane projekte u domenu poljoprivrede.

Naime, švicarska organizacija Caritas provodi niz aktivnosti u cilju egzistencijalne potpore stanovništvu u značajnom broju lokalnih zajednica širom BiH.

Poljoprivredni sektor organizacije Caritas realizira niz projekata: plastenička proizvodnja, proizvodnja jagodičastog voća, borba protiv klimatskih promjena (protugradne mreže, sistemi za navodnjavanje), nabavka poljomehanizacije.
Planirani projekti su triparitetnog tipa, podrazumjevaju sufinansiranje organizacije Caritas, općine Vareš i krajnjeg korisnika.

Tendencija općine Vareš je nastavak potpore plasteničkoj proizvodnji uz eventualno uvrštavanje podizanje zasada jagode. Opcija koja će biti razmatrane je podizanje zasada jagode pod niskim tunelima, čime se proizvodnja uveliko osigurava i stvara predispozicija za poboljšanje kvaliteta i kvantiteta očekivanog prinosa.

Dodatni benefiti planirani ovim projektom se odnose i na stalni monitoring proizvodnje od strane stručnih lica, kao i iznalažanje distributivnih linija za plasman dobijenih proizvoda.

U narednom vremenskom periodu shodno određenim analizama, odrediti će se obim prvog planiranog projekta. Treba istaći, da se isti predviđa za početak vegetacione sezone naredne godine.