Potpisivanje ugovora i edukacija za korisnike projekta socio-ekonomske pomoći

Dana, 03.09.2020 godine u sali općine Vareš održana je edukacija za 9 individualnih i 3 kolektivna korisnika projekta „Direkta socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim obiteljima/porodicama u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini-IV“ kojeg dominantno sufinasira Ministarstvo vanjskih poslova Federalne Republike Njemačke uz sufinansiranje općine Vareš.

Provedena edukacije se odnosila na oblast plasteničke proizvodnje uz poseban osvrt na najzastupljenije kulture koje će se uzgajati u zaštićenim prostorima. Edukacija je provedena u saradnji sa partnerskom  organizacijom BIOS Visoko. Tokom edukcije korisnicima su predočena načela proizvodnje uz naglasak da će svi korisnici imati kontinuiranu podršku tokom cjele godine od strane ovlaštenog poljoprivrednog savjetodavca sa nivoa općine Vareš.

Po završetku procesa edukacije, pristupilo se potpisivanju ugovora sa odabranim korisnicima sa evidencije Centra za socijalni rad Vareš, kao i predstavnicima kolektivnih korisnika kojima će plastenici biti dodatna potpora u olakšavanju svakodnevnog funkcionisanja

Svi korisnici u najkraćem vremenskom periodu  imati će obavezu izvršiti osnovnu pripremu zemljišta, pripremiti materijal za betonske stope, obzirom da je instalacija plastenika predviđena do kraja tekućeg mjeseca.

Realizacijom naredne faze uspješno se implementira još jedan projekat kojim općina Vareš pokazuje svoju opredjeljenost poljoprivrednoj proizvodnji uz veliku zahvalnost partnerskoj organizaciji ASB.