Održan prvi sastanak Savjeta Prostornog plana općine Vareš

Dana 29.07.2020. godine sa početkom u 10 sati u Velikoj sali Općine Vareš održan je prvi sastanak Savjeta Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038. Na sastanku je prezentovana Prostorna osnova od strane Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, kao Nosioca izrade plana.

Nakon prezentovane Prostorne osnove članovi Savjeta plana su usvojili istu uz prijedlog da se sve primjedbe i sugestije pismeno dostave u narednom periodu Službi za prostorno uređenje Općine Vareš, a koje će biti proslijeđene Nosiocu izrade, te opravdane biti ugrađene u Prednacrt Prostornog plana općine Vareš.

Nakon usvajanja Prednacrta i Nacrta Prostornog plana općine Vareš od strane Savjeta plana, Općinsko vijeće razmatra i usvaja Nacrt Prostornog plana i upućuje na javnu raspravu. Poslije javne rasprave Općinsko vijeće usvaja Prijedlog prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038.