Verifikacija korisnika projekta socio-ekonomske pomoći

Dana, 28.07.2020 godine u prostorijama općine Vareš, izvršena je verifikacija korisnika u projektu „Direktna socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u lokalnim zajednicama u BiH“ kojeg dominantno sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Federalne Republike Njemačke.

U okviru predmetnog projekta izvršena je selekcija 9 individualnih korisnika evidentiranih u Centru za socijalni rad Vareš. Pored individualnih korisnika izvršena je i selekcija kolektivnih korisnika gdje je odlučeno da se podrška usmjeri po prvi put obrazovnoj instituciji OŠ Vareš-Majdan područna škola Dabravine.

U proteklom periodu izvršena je detaljna analiza područja na kojima će se vršiti postavljanje plastenika, te prezentirani uvjeti korištenja istih potencijalnim korisnicima. U narednom vremenskom periodu biti će organizovani treninzi za odabrane korisnike od strane certificiranih predavača. Postavljanje plastenika je planirano za mjesec Septembar.

U okviru projekta biti će instalirano 6 plastenika površine 75 m² i 6 plastenika od 100 m². Novitet aktuelnog procesa je ugrađivanje klauzule u ugovor o mogoćnosti oduzimanja donacije usljed nenamjenskog korištenja, kao i obavezi svih korisnika da tokom vegetacije izdvoje 100 kg dobijenih proizvoda koji će se usmjeriti u dobrotvorne svrhe.

Sastanku su prisustvovali članovi verifikacione komisije i to predstavnici organizacije ASB, predstavnik općine Vareš i predstavnik Centra za socijalni rad Vareš.