Održana 14. vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Vareš

Dana 02.06.2020. godine u 09:00 sati u Velikoj sali Općine Vareš održana je 14. vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Vareš. Na samom početku komandant Općinskog štaba civilne zaštite Vareš, Zdravko Marošević pozdravio je prisutne. Načelnik štaba Ibrahim Spahić je upoznao prisutne sa Odlukom Vlade Federacije BiH o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH.

Također je upoznao prisutne da sve dalje aktivnosti na praćenju stanja i donošenja novih Naredbi preuzima Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, a za čije je provođenje nadležan JU Dom zdravlja Vareš i PS Vareš.

Donesena je Naredba kojom se stavljaju van snage sve ranije donesene Naredbe Općinskog štaba civilne zaštite Vareš, osim Naredbe kojom se zabranjuje paljenja korova, drugog poljoprivrednog otpada i svih vrsta vatre na otvorenom a koja i dalje ostaje na snazi.