U Varešu proglašeno stanje prirodne nepogode

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, od prirodnih i drugih nesreća, na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Vareš, donosi Odluku o proglašenju prirodne nepogode. U prilogu možete preuzeti kompletan tekst Odluke kao i naredbu o angažmanu preduzeća na raščišćavanju snijega. Fotogalerijia.

Otvoren dječiji park

U utorak 15.11. 2011. godine upriličena je svečanost povodom završenja radova na uređenju dječijeg parka. Izgradnju i uređenje dječijeg parka finansirala je Turska vojna misija u BiH i LOT kuća iz Visokog, a izvođač radova je bila firma „Gradatin“.

Obavijest o anketiranju

Kompletan tekst obavijesti možete preuzeti u prilogu.

Sastanak radne grupe za mlade

Dana 24.10. 2011. godine sa početkom u 10:00h u Maloj Sali Općine Vareš, održan je sastanak Radne grupe za učestvovanje u projektnim aktivnostima implementacije strategija za mlade i akcionih planova sa predstavnikom GAP-a, (Projekat upravne odgovornosti) gospodinom Admirom Vranićem.

Formirana radna grupa za jednakopravnost spolova

U julu mjesecu 2011. godine, Općinski načelnik Hamdo Fatić je u ime Općine Vareš sa predstavnicima Projekta upravne odgovornosti u BiH (GAP) potpisao Memorandum o razumijevanju.
 

Javni poziv

Predmet Javnog poziva je prikupljanje podataka o registrovanom radnom stažu u Federaciji Bosne i Hercegovine za koji nije uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaključno sa 31.12.2010. godine i po tom osnovu sagledavanje potrebnih sredstava za uplatu istih.

Kompletan javni poziv kao i potrebne obrazce možete preuzeti u prilogu.

120 godina industrije u Varešu

Davnog 16. kolovoza/augusta 1891. godine puštena je u rad prva visoka ped u Varešu, u Bosni i Hercegovini, ali i u ovom dijelu Europe. Tako je započeo industrijski razvoj ne samo u ovom malom srednjobosanskom gradu nego i u široj regiji. Dakle, ove godine slavimo jedan značajan jubilej – 120. obljetnicu od osnivanja prve željezare u Varešu, u Bosni i Hercegovini i u Jugoističnoj Europi, te ovom prilikom želimo ukazati na rane početke industrijskog razvoja ovog dijela Balkana i njegov doprinos regionalnom razvoju i europskoj tehničkoj i industrijskoj kulturi.

Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić posjetio Vareš

26.08. 2011. godine potpredsjednik FBiH gosp. Svetozar Pudarić je posjetio Vareš. Posjeta je započela sastankom sa općinskim načelnikom Hamdom Fatićem, njegovim pomoćnikom za obnovu i razvoj Erminom Musom i predsjedavajućim Općinskog vijeća Vareš Josipom Malbašićem. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj problematici u Varešu i načinima kako da se trenutno stanje popravi.

Sastanak premijera Vlade i načelnika općina Ze-do kantona

U Varešu, dana 29.07.2011 godine  održan je sastanak na kojem su prisustvovali načelnici općina Ze-do kantona, kao i premijer Vlade Fikret Plevljak. Razgovarano je o nacrtu zakona o koncesijama, kao i o nacrtu zakona o državnoj službi. Inicijator sastanka je upravo premijer Vlade Ze-do kantona, te će se ovakvi sastanci održavati svaka dva mjeseca, a domaćin će uvijek biti neka od općina Ze-do kantona.

Načelnik primio učenike generacije osnovnih škola

Načelnik općine Hamdo Fatić u svom kabinetu je ugostio učenike generacije osnovnih škola "Vareš" (Lamija Hasanagić) i "Vareš Majdan" (Dženan Čaušević). U kratkom posjetu načelnik je porazgovarao sa učenicima o njihovim planovima za daljnje školovanje i čestitao im na postignutom uspjehu, uz želju da nastave školovanje uspješno kao i do sada. Da nebi sve ostalo samo na lijepim željama učenici su i prigodno nagrađeni.

Udruženi sadržaj