Vareš u emisiji Ekologika

U toku prošle sedmice ekipa BHT1 koja realizuje emisiju Ekologika je bila u posjeti Varešu. Tom prilikom o vareškim eko potencijalima kao i o problemima govorili su: Općinski načelnik gosp. Avdija Kovačević, direktor JKP Vareš Zafer Kamenjaš i referent za projekte zaštite okoliša Boško Andrić. Kompletnu emisiju pogledajte ovdje.

Drugi o nama - Oslobođenje

U današnjem broju Oslobođenja izašao je članak o Varešu. Članak govori o geografskom položaju Vareša, njegovim prirodnim bogatstvima, kulturnom nasljeđu kao i o planovima za budućnost. Kompletan skeniran članak preuzmite u prilogu.

Prezentacija projekta "Novi zasadi malina"

Jučer, 27. 08. 2013. godine održan je sastanak predstavnika Opšte Zadruge PRONATURA p.o. Zenica i poljoprivrednih proizvođača općine Vareš. Prisutnim su se obratili direktor Pronature p.o. Zenica, mr. Midhat Haračić, mr. Esad Babić, mr. Fikret Javorovac i mr. Adnan Šišić.

Obavještenje

Popisna komisija općine Vareš, obavještava sve kandidate za općinske instruktore i popisivače koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata, koja je objavljena 28.08.2013. godine na oglasnoj tabli općine Vareš (zgrada općine Vareš) i na web stranici općine Vareš, da su dužni u vremenu od 28.08.2013. godine do 03.09.2013. godine lično ili putem druge osobe koja ima punomoć ovjerenu od notara ili u općini, dostaviti (donijeti) Popisnoj komisiji (Kancelarija br. 17 i 18. u zgradi općine Vareš) neovjerene kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) i to:

Raspored prezentacija - HELP

Help projekat ima za cilj olakšati održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice kroz donaciju malih grantova za jačanje privatnog sektora i to kroz očuvanje starih zanata, modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, podršku razvoju privatnih turističkih kapaciteta, formiranje različitih atraktivnih turističkih paketa i jačanje kapaciteta lokalne turističke kancelarije.
Raspored prezentacija preuzmite u prilogu.

Pronatura - prezentacija

Obaviještavaju se svi poljoprivredni proizvođači sa područija općine Vareš zainteresovani za podizanje plantažnih zasada maline površine 0,1-0,3 Ha da će se dana 27.08.2013 godine u velikoj Sali općine Vareš  sa početkom u 14 sati održati prezentacija ovog projekta. Prezentaciji će prisustvovati direktor zadruge Pronatura g-din. Mithat Haračić i njegov stručni tim. Gost prezentacije će biti prof. dr. Nezir Tanović sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.

Pripremanje tradicionalnih jela - vareška peka

U sklopu Vareškog ljetnog festivala jučer, 14.08.2013 ispred Osnovne Škole u Varešu održano je natjecanje u pripremanju tradicionalnih jela odnosno vareške peke. Manifestaciju su organizirali Udruženje Kuhara BiH i Općina Vareš. Šest lokalnih ekipa je sudjelovalo u natjecanju uključujući: Udruženje žena „Budoželje“, Domaćinstvo Ratko Kapetanović, Udruženje žena „Strica-Zaruđe“, Seosko gazdinstvo „Grga“, Izletište „Šimin-Potok“ i Udruženje građana sportskih ribolovaca „Vareš“.

Ponovljeni javni oglas - izbor člana OIK-a

Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće  Vareš, raspisuje ponovljeni javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Vareš. (oglas preuzmite u prilogu)

Javni oglas - izbor skupština Javnih preduzeća

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 34/03.), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe Komisija za izbor u regulirane organe  Općinskog vijeća Vareš objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština

Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš. (oglas preuzmite u prilogu)

Obavještenje

Obavještavamo građane općine Vareš, da će se Svečana sjednica Općinskog vijeća Vareš u povodu Dana općine Vareš, održati u PETAK 16. augusta/kolovoza 2013. godine, u velikoj sali Općine Vareš sa početkom u 14,30 sati.

Predsjedavajući OV Vareš
Zdravko Marošević, s.r.

Udruženi sadržaj