Ministar Adnan Šabani posjetio Općinu Vareš

Ured načelnika Zdravka Maroševića danas je posjetio ministar prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša Adnan Šabani.

Cilj posjete je upoznavanje resornog ministarstva sa stanjem u općini Vareš i mogućnostima kako realizirati projekte iz ove oblasti.

Demant Općinskog načelnika Zdravka Maroševića na neistinitu prezentaciju o životnoj i političkoj situaciji u Općini Vareš od strane Hrvatske republikanske stranke (HRS)

Kao aktualni načelnik već punih sedam godina, kao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš u dva mandata ispred HDZ-a, kao predsjednik OO HDZ-a Vareš od 2000. do 2023. godine, želim danas kao neovisni načelnik i osjećam obavezu da upoznam i domaću a i širu javnost da uvažena gospoda iz HRS-a koja je bila 02.11. 2023. godine na misi i polaganju cvijeća na 30.

Posjeta predstavnica Fondacije Dogs Trust BiH općini Vareš

Dana 06.11.2023.godine, u kabinetu Općinskog načelnika Zdravka Maroševića upriličen je prijem predstavnica Fondacije Dogs Trust BiH. Ispred fondacije sastanku su prisustvovale Sanja Bianculli- voditeljica Odjela za marketing i odnose sa javnošću i Anida Dinarević-voditeljica Opretivnog odjela.

Budžet Općine Vareš za 2023. godinu

Pred Vama se nalazi pojednostavljeni prikaz usvojenog budžeta za 2023. godinu. Sadržaj uključuje pregled ukupnog budžeta i nekoliko izdvojenih kategorija, na prihodovnoj i rashodovnoj strani, koje mogu biti od interesa za građane.

Održana 28. sjednica OV Vareš

Dana 28.09.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 28. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 1. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-juni/lipanj 2023. godine, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:20.

Akademik Markotić u posjeti Općini Vareš

Danas 28.09.2023. godine Općinu Vareš posjetio je akademik Ante Markotić, te održao kraći sastanak sa općinskim načelnikom Zdravkom Maroševićem. Na sastanku je načelnik ukratko upoznao akademika Markotića sa trenutnom ekonomskom i političkom situacijom u Varešu.

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji puta Križ – Sastavci

U uredu načelnika Zdravka Maroševića danas, 22.09.2023. godine potpisan je ugovor o rekonstrukciji – asfaltiranju puta od mjesta Križ (Pogar) do Sastavaka (skretanje za LD Igrišta) u dužini od 2800 metara. Ugovore su potpisali izvršni direktor kompanije Adriatic Metals BH Alem Logo i načelnik Zdravko Marošević.

Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš - II faza

Dana,  10.08.2023. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je okvirni sporazum na osnovu kojeg će biti potpisani pojedinačni ugovori za nabavku radova Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš-II faza, i to za put Križ - Sastavci  u iznosu od 417.664,00 KM bez PDV-a,  odnosno ukupno sa PDV-om u iznosu od 488.666,88.

Održana 27. sjednica OV Vareš

Dana 31.07.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 27. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 16:45. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Potpisan sporazum za rekonstrukciju i sanacijiu lokalnih puteva

Danas,  27.07.2023. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je okvirni sporazum na osnovu kojeg će biti potpisani pojedinačni ugovori za nabavku radova Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš-I faza, i to za 3 lota.

Udruženi sadržaj