Konkurs za izbor i imenovanje direktora Opće biblioteke Vareš

Na osnovu Člana 10. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ZE-DO kantona («Službene novine ZE-DO kantona», broj 8/99), Člana 32. stav 2, Člana 36. i 37. Pravila Opće biblioteke Vareš broj 8b/02 te Čl. 25., stav 8 Poslovnika o radu UO Opće biblioteke Vareš - Upravni odbor je na svojoj Redovnoj VI sjednici održanoj 07.05.2018. godine donio odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Opće biblioteke Vareš.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Konkurs.pdf78.49 KB