Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa iz oblasti zaštite okoliša za 2018.

Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:33/03), Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018.godinu broj: 02-14-3402/18 od 26.02.2018.godine i Instrukcije o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava zaštite okoliša, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo)  raspisuje: javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2018.godinu.

Poziv i prijavni obrazac preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
JAVNI POZIV.pdf178.61 KB
Prijavni obrazac.doc113 KB