Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš, na period od 4 (četri) godine.

Izbor i imenovanje direktora Javnog  preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš izvršit će NO Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

 

PrilogVeličina
Konkurs za izbor direktora.pdf156.34 KB