Potpisan ugovor sa Centrom za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK

Danas, 12.12. 2017. godine općinskog načelnika je posjetila Meldina Ugarak direktorica Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Svrha posjete je bilo potpisivanje ugovora o sufinansiranju rada centra kojeg koriste i osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Vareš.

Ugovorom je obuhvaćeno finansiranje dijela troškova rada centra za 2016., 2017. i 2018. godinu, obzirom da su usluge pružane od 2016. godine a fakture nikada nisu plaćane.

Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Visoko poslovna je jedinica Javne ustanove “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama  Zeničko- dobojskog kantona”. Centar pruža usluge djeci, mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama s područja općina Visoko, Kakanj, Breza i Vareš.

Centar je smješten u Dobrinju (općina Visoko) i raspolaže ukupnom površinom od 4.350 m2. Površina samog Centra je 1.087 m2. Od središta Visokog Centar je udaljen 10 km, isto toliko i od Kaknja, 19,6 km od Breze, 40,8 km od Vareša i 64,3 km od Olova.

Centar je otvoren u decembru 2012. godine, mada zvanično radi od marta 2013. godine kao pilot-projekat Udruženja Humanost “Societas humanitatis” iz Zenice. U sastav Javne ustanove ulazi u januaru 2016. godine.

Rad Centra usmjeren je na djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama. Pravo na korištenje usluga imaju djeca s navršenih sedam godina, te omladina i odrasle osobe s posebnim potrebama s područja Općina Visoko, Kakanj, Breza i Vareš.

Pored grupnog edukacijsko-rehabilitacijskog rada s djecom školskog uzrasta, Centar nudi usluge individualnog edukacijsko-rehabilitacijskog, logopedskog i fizioterapeutskog tretmana putem ambulantnog rada i mobilnih timova.

U Centru se realizuju aktivnosti Radnog osposobljavanja kroz Radionice u obradi i preradi tekstila, obradi i preradi drveta, angažmana u domaćinstvu, te rada na održavanju vrta i dvorišta. Planira se i formiranje radionice za Keramičke radove.

Pored rada s djecom, Centar djeluje i savjetodavno: za potrebe roditelja korisnika usluga, za rad kod kuće, te suočavanje s određenim promjenama i snalaženje u određenim situacijama.