Certifikatom ISO 9001:2008, potvrđeno da nema neusklađenosti

U općini Vareš 16. i 17. 02. 2017. godine održan je recertifikacijski audit po zahtjevima standarda za sisteme upravljanja  ISO 9001:2008. Recertifikaciju je, u ime certifikacijske kuće „Bureau Veritas“, proveo ovlašteni auditor Nijaz Alispahić.

Programom recertifikacijskog audita bile su obuhvaćene sve općinske službe i ni u jednoj nisu pronađena odstupanja od propisanog standarda. Općina Vareš je uspješno ocijenjena u procesu recertifikacije, te je utvrđena skladnost sa zahtjevima navedenog standarda za sisteme upravljanja.

Prilikom završnog sastanka auditor gosp. Nijaz Alispahić je čestitao rukovodiocima auditiranih službi, kao i cjelokupnom menadžmentu jer nisu pronađeni nalazi neusklađenosti, a sistem je očuvan i unaprijeđen. Istakao je da je ovaj međunarodni standard postao dio svakodnevne prakse i čestitao na uspjehu.

U svim auditiranim službama i odsjecima sažeto i precizno su prezentirani upravljački procesi, a izrazio je zadovoljstvo i načinom na koji je menadžer kvaliteta Čedomir Jelić ispunio svoje zadatke.