Poziv nevladinim organizacijama i udruženjima građana sa sjedištem na području Općine Vareš

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš provodi postupak ažuriranja evidencije nevladinih organizacija i udruženja građana sa sjedištem na području općine Vareš, a s ciljem utvrđivanja tačnog broja registrovanih i aktivnih udruženja.

U vezi sa naprijed navedenim, pozivamo nevladine organizacije i udruženja građana koja imaju sjedište na području općine Vareš da Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš (kancelarija broj 35) dostave izvod iz registra udruženja ne stariji od tri (3) mjeseca.

Krajnji rok za dostavljanje izvoda iz registra je 20.01.2017. godine!

Nevladine organizacije i udruženja građana koja do navedenog roka ne dostave izvod iz registra bit će izbrisane iz evidencije nevladinih organizacija i udruženja građana koju vodi Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš.

NAPOMENA: Nevladine organizacije i udruženja građana koja su registrovana na kantonalnom nivou, izvod iz registra mogu dobiti u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona. Organizacije koje su registrovane na federalnom odnosno državnom nivou, izvod iz registra mogu dobiti u Federalnom ministarstvu pravde odnosno Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

PrilogVeličina
Poziv NVO.jpg604.81 KB