Uredba o poticanju zapošljavanja

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi: Uredbu o poticanju zapošljavanja.

Uredbu preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Uredba.pdf2.13 MB