Elaborat o stanju i opterećenosti lokalnih cesta

U prilogu preuzmite kompletan elaborat o stanju i opterećenosti lokalnih cesta na području Općine Vareš.

PrilogVeličina
Vareš - Elaborat o stanju i opterećenosti lokalnih cesta.pdf298.23 KB