Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Općini Vareš u Službi za civilnu zaštitu

Na osnovu člana 23. i 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/05), člana 5. i 12; Odjeljka 4.A. tački 4.A.3. i 4.A.4. Pravilnika o  unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš broj:02-308/17 od 04.04.2019.godine i člana 33. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst) broj:01-162/12 od 11.09.2012.godine, Općinski načelnik općine Vareš, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Općini Vareš u Službi za civilnu zaštitu – Profesionalna vatrogasna jedinica.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

 

PrilogVeličina
Oglas CZ.pdf242.58 KB