Dodjela sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH, broj: 52/09), član 2. stav (1) tačka b) Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrenog zemlišta („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 5/15), Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini broj: 02-14-7729/19 od 07.05.2019. godine, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona

PrilogVeličina
Javni_poziv_uredjenje_poljoprivrednog_zemljista_2019.pdf144.04 KB