Održana 25. redovna sjednica OV Vareš

Dana 27.03. 2019. održana je 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednica je počela u 13:00 a završila u 19:15, prisustvovalo je 18 vijećnika a sve tačke dnevnog reda su usvojene.  Dnevni red:

1. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna općine Vareš za period januar/siječanj – decembar/prosinac 2018. godine. 

Izvjestilac: Općinski načelnik.

2. Izvještaj od radu Općinskog načelnika za 2018.godinu.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Prijedlog Odluke o poništavanju Odluke Općinskog vijeća Vareš broj: 01-36/18 od 28.02.2018. godine.

Izvjestilac: Ermin Musa.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije omladinske politike na području općine Vareš za period 2019-2024. godine.

Izvjestilac: Čedomir Jelić.

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja kulture, turizma i sporta na području općine Vareš za period 2019-2024. godine.

Izvjestilac: Čedomir Jelić.

6. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja po osnovu Ugovora o kupoprodaji stana OPU-IP: 27/11 od 25.01.2011. godine.

Izvjestilac: Ermin Musa.

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o otplati kreditnog zaduženja za Lulić (Kadrije) Envera iz Stupnog Dola, Vareš Majdan.

Izvjestilac: Ermin Musa.

8. Analiza implementacije Strategije razvoja poljoprivrede općine Vareš za period 2014-2018. godine.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

9. Prijedlog Zaključka o produženju perioda provođenja Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za peirod 2014.-2018. godine.

 Izvjestilac: Općinski načelnik.

10. Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“ utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2019. godinu.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

11. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Vareš u 2018. godini.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

12. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara.

Izvjestilac: Ibrahim Spahić.

13. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2018.godini.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

14. Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2018. godinu.

Izvjestilac: Predsjednica Komisije.

15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JU Centar za socijalni rad Vareš o otvaranju deviznog računa za uplatu sredstava stranih donatora

16. Informacija o provedenim aktivnostima u okviru projekta „ LIFE“ u 2018. godini. Izvjestilac: Rusmir Berberović.

17. Tekuća pitanja.