Javni oglas o dodjeli u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vareš

Na osnovu člana 363. Stav 1. Zakona o stvarnim pravima(„Sl.novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 8.Odluke Općinskog vijeća Vareš, broj 01-50/17 od 28.02.2017. godine , Odluke o dopuni Odluke o dodjeli u zakup poslovni zgrada i poslovnih prostora Općine Vareš broj 01-269/21 od 29.12.2021. godine, člana 33. Statuta Općine Vareš–prečišćen tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine,Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Općine Vareš broj: 01-223/22 od 27.10.2022. godine objavljuje javni oglas o dodjeli u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas - centralna radionica.pdf238.59 KB