Javni pozivi za imenovanje članova skupština i upravnih odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 64/13), člana 15. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe  broj: 01-149/20 od 29.10.2020, Općinski načelnik objavljuje javne oglase za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština i upravnih odbora Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Vareš.

PrilogVeličina
Javni oglas - skupštine Vareš stan i Veterinarska stanica.pdf302.51 KB
Javni oglas - upravni odbor Doma zdravlja.pdf378.86 KB
Javni oglas - upravni odbori Centar za socijalni rad i Centar za kulturu.pdf252.2 KB