Dječije obdaniše Vareš - Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. i člana 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12) ,člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/19),članova:13a, 13b,. Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka  JPU“ Dječije obdanište Vareš“ (broj: 01-047/22, ), Odluke Upravnog odbora  broj.: 01-161/22, kao i saglasnosti Osnivača broj: 02-1769/22 Upravni odbor JPU „Dječije obdaniše Vareš“ raspisuje javni konkurs Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Dječije obdaniše Vareš - Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme.pdf293 KB