Javni konkurs za upražnjeno radno mjesto u JPU ''Dječije obdanište Vareš'' - Kuhar - servirka

Na temelju članka 42.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JPU „Dječije obdanište Vareš“ (broj:01-99/11 od 21.11.2011.godine, broj:106/14 od 24.11.2014, broj: 01-047/22  od 08.04.2022.) te saglasnosti Osnivača (broj: 02-1511/22 od 16.08.2022.godine) , v.d. direktorica  JPU „Dječije obdanište Vareš“ raspisuje javni konkurs za prijem  u radni odnos radnika na određeno vrijeme, na godinu dana.

Raspisuje se javni konkurs za upražnjeno radno mjesto u JPU  ''Dječije obdanište Vareš'' Vareš, na određeno vrijeme, na godinu dana - Kuhar- servirka – 1 izvršitelj

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Konkurs kuharica august.pdf146.59 KB