Javni poziv Raseljenim osobama u općini Vareš

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u više-stambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13 ), u vezi sa Ovlaštenjem  načelnika  općine Vareš, broj 02-783/19 od 28.05.2019. godine, Služba za prostorno uređenje općine Vareš u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje javni poziv Raseljenim osobama u općini Vareš za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog  stanovanja ( 9 stanova).

Kompletan poziv preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni poziv Raseljenim osobama u općini Vareš.pdf257.26 KB
Obrazac prijave RSP 2013-BiH6i3.doc72.5 KB