U općinskoj sali izvedena dokumentarna predstava "Sedam"

Nakon Zenice i Trebinja, u prepunoj sali Općine Vareš, na poziv Preporoda i uz podršku Općine Vareš, izvedena je dokumentarna predstava Sedam, a koju izvode članice Mreže vjernica MRV BiH.

Predstavnice udruga "Medica" i "Zvijezda" u posjeti općini

Sabiha Husić, direktorica udruge "Medica" iz Zenice te predstavnice udruge "Zvijezda" su danas posjetile Općinu Vareš. Svrha posjete je razmatranje aktuelne problematike i iznalaženje načina kako da općina pomogne u radu tih udruga.

Dodijeljena rješenja za stipendiju

Dana 06.04. 2017. godine obavljena je podjela rješenja studentima sa područja općine Vareš, koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona u studijskoj 2016./2017.

Općinski načelnik posjetio MZ Kokoščići

Dana 05.04.2017. godine općinski načelnik Zdravko Marošević je sa Nehrudinom Muftićem, direktorom OŠ „Vareš Majdan“, Adisom Čizmom, pomoćnikom direktora Doma zdravlja Vareš i Mersadom Đidom, stručnim saradnikom za društvene djelatnosti i MZ posjetio MZ Kokoščići.

Posjeta predsjednice udruge slijepih i slabovidnih

U posjeti načelniku općine bila je predsjednica udruge slijepih i slabovidnih lica Općine Vareš gosp. Valentina Malbašić. Valentina je na današnjoj skupštini udruge izabrana na novi četverogodišnji mandat i to je bio povod da se upriliči sastanak s načelnikom.

Izašao prvi broj izviđačkog lista

Danas, 05.04.2017. godine izabrani predstavnici odreda izviđača Zvijezda Vareš posjetili su općinskog načelnika i uručili mu prvi broj izviđačkog lista. Kompletnu pripremu i štampanje lista rade sami članovi odreda i u njemu dokumentuju i promoviraju svoje aktivnosti.

Poziv vlasnicima ruševnog objekta - HITNO

Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Zukići u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.1246 i k.č. 1247  K.O. Vareš (n.p.).

Prema podacima katastarskog operata Općine Vareš, predmetni objekat je u posjedu, kako slijedi:

Obilježen dan oslobođenja Vareša od fašizma

Danas 4.4.2017. godine, na godišnjicu oslobođenja Vareša od fašizma načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević je sa saradnicima: Ibrahimom Spahićem - šefom kabineta općinskog načelnika, Leonom Pavlovićem - tajnikom općinskog vijeća Vareš i Rusmirom Berberovićem - pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu položio vijence na spomenik poginulim antifašistima.

Održana edukacija o trezorskom poslovanju

U Općini Vareš 03.04.2017. godine održana je edukacija na temu ”Trezorsko poslovanje” koju je održao pomoćnik načelnika za Ekonomsko – finansijske poslove Općine Travnik dipl. ecc Dario Pranjić s ciljem upoznavanja o mjerama, koracima i aktivnostima koje je potrebno preduzeti da bi Općina Vareš u narednom periodu uspostavila Trezorski način poslovanja.

Direktor Terminala Federacije u posjeti Općini Vareš

Dana 30.03.2017. u posjeti Općini Vareš boravio je v.d. direktor Terminala Federacije gosp. Džemal Bašić. U uvodnoj riječi načelnik je upoznao gosp. Bašića sa stanjem u Varešu, kako sa tekućom problematikom tako i sa određenim pomacima koji se u zadnjem periodu dešavaju.
Udruženi sadržaj