Potpisivanje ugovora za stipendije za studijsku 2013/2014 godinu

U petak 13. 06. 2014. godine, u velikoj sali Općine Vareš, potpisani su ugovori o stipendiranju studenata, između Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona i 58 studenta sa područja naše općine Vareš koji su dobili stipendije za studijsku 2013/2014 godinu.

Ustavni sud FBiH presudio u korist općina Vareš i Olovo

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Vareš i Općine Olovo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o šumama, koji je donijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 13.05.2014. godine donio je presudu

Radionica "Ruralni turizam korak po korak"

Protekla dva dana, (11. i 12. Juni)  Općina Vareš je bila domaćin radionice po imenu „Ruralni turizam-korak po korak“ koje je organiziralo Udruženje Alte Rural iz Sarajeva u suradnji sa Općinom Vareš. Učesnici, njih 17, bili su većinom pružaoci usluga u ruralnom turizmu i predstavnici NVO-a na području Općine Vareš dok su predavači bili iskusni i educirani MSc. Gospođa Dušanka Selaković i Dr. Miroslav Ivanović iz Turističke Zajednice iz Užica.

Donacija Federalne uprave civilne zaštite

Danas 05.06. 2014. Federalna uprava civilne zaštite donirala je općinskom štabu civilne zaštite pošiljku alata i materijalno tehničkih sredstava. Između ostalog donirano je: mašina za dezinfekciju usjeva 1 kom, grijalice 5 kom, krampe 50 kom, rukavice 100 kom, maske 1000 kom, čizme 10 pari, kabanice 241 kom, pumpa za vodu (potapajuća) 1 kom, sjekire 11 kom i kanisteri 10 kom.

Donacija firme Bekto Precisa

Općinski načelnik, u ime svih građana Općine Vareš, zahvaljuje se firmi Bekto Precisa iz Goražda na donaciji 1400 lopata. Bekto Precisa je kompanija sa višedecenijskim poslovnim iskustvom u oblasti proizvodnje proizvoda od plastike a koji imaju široku primjenu u više industrijskih grana i svakodnevnoj životnoj upotrebi. Ova donacija će doprinjeti još boljoj opremljenosti Općinske civilne zaštite.

Obavještenje za javnost

Obzirom da je u toku sjednica Skupštine ZDK na kojoj je tokom rasprave iznesen podatak da je ponovo došlo do potpune blokade putnog pravca Vareš – Breza na lokalitetu „Kapija“, obavještavamo javnost da je na pomenutom lokalitetu put prohodan ali se i dalje saobraćaj odvija otežano, te da svaki vozač vozi na vlastitu odgovornost samo jednom kolovoznom trakom. Na priloženim slikama se može vidjeti kako taj dio puta izgleda danas 28.05. 2014. godine.

Donacija UNDP-a vareškoj civilnoj zaštiti

Dana 26.05. 2014. stigao je prvi dio pomoći koju je UNDP, u saradnji sa USAID-om i Vladom Kraljevine Norveške donirao Općini Vareš odnosno općinskoj civilnoj zaštiti. Doniran je, kako je načelnik Kovačević u ranijim objavljivanjima i zatražio, alat za čišćenje, krampe, lopate kolica i druga materijalno tehnička sredstva koja će biti iskorištena u raščišćavanju klizišta. Ovom prilikom se zahvaljujemo UNDP-u, USAID-u i Vladi Kraljevine Norveške na doniranim sredstvima.

Službena posjeta Gradu Dubrovniku

Delegacija Vareša koju su sačinjavali predsjedavajući OV Vareš Zdravko Marošević, Općinski načelnik Avdija Kovačević, fra Mirko Majdandžić, pomoćnik načelnika Rusmir Berberović i šef kabineta načelnika Ibrahim Spahić boravila je u dvodnevnoj posjeti Dubrovniku.

Načelnik i uposlenici Općine Novo Sarajevo donirali pomoć Varešu

Dana 23.05. 2014. (petak) načelnik Općine Novo Sarajevo gospodin Nedžad Koldžo, sa svojim uposlenicima, posjetio je Općinu Vareš. Tom prilikom donirao je značajne količine opreme za čišćenje, higijenskih sredstava, hrane, odjeće, obuće, te ostalih potrepština koje su stanovnicima ovog područja trenutno neophodne.

Sastanak Općinskog načelnika i štaba CZ Vareš sa predsjednicima mjesnih zajednica

Dana 20. 05. 2014. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati u velikoj sali Općine Vareš, održan je sastanak Općinskog načelnika i Štaba civilne zaštite Općine Vareš sa predsjednicima mjesnih zajednica. Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji na području općine Vareš koja je prouzrokovana prirodnim nepogodama.

Udruženi sadržaj