Sanacija fiskulturne dvorane u srednjoj školi

U sklopu EU Programa za oporavak od poplava, u ponedjeljak, 17. 10. 2014. godine započet će obnova i sanacija fiskulturne dvorane u Srednjoj školi Nordbat II Vareš koja je pretrpila štetu u proljetnim poplavama.

Članak o Varešu objavljen u specijalnom izdanju Naše riječi

U specijalnom (ZEPS 2014) izdanju "Naše riječi" izašao je opširan članak o Varešu. Članak možete preuzeti u prilogu.

Bajramska čestitka načelnika Avdije Kovačevića

U jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini dočekujemo još jedan Kurban-bajram. Dočekujemo blagdan u kojem uz prinošenje žrtve – klanje kurbana u ime Boga Milostivog, pokazujemo, svjedočimo svoju spremnost da žrtvujemo jedan dio našeg imetka koji nam je Bog podario, a s ciljem približavanja Njemu i postizanja Njegova zadovoljstva.

Otvoreno pismo za javnost Bosne i Hercegovine

Urgencija za hitnu sanaciju puta R444 na dijelu dionice Breza – Vareš u
mjestu „Kapija“

Poštovani,

obraćamo Vam se po sedmi put zahtjevom za hitnom sanacijom puta R444 (sa primjenom od 15.11.2014. god. M214 po Odluci o razvrstavanju cesta u autoceste i brze ceste, magistralne i regionalne ceste "Sl. novine FBiH" broj: 24/14) na dijelu dionice puta Breza – Vareš, na području općine Vareš u mjestu „Kapija“.

Otvoreno pismo za javnost Bosne i Hercegovine

Molba za plaćanje neizmirenih obaveza po osnovu naknada za korištenje
prirodnog bogatstva općine Vareš - šuma

Poštovani,

U skladu sa Zakona o šumama FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 20/02, 29/03 i 37/04 ) i Rješenjima Općinskog suda Zenica (sudska izvršenja), ukupna potraživanja općine Vareš od Zeničko-dobojskog kantona za period 2005-2009. godina iznose 688.654,71 KM (bez zateznih kamata i sudskih troškova).

Otpočeli radovi na sanaciji klizišta iza srednje škole

23.09. 2014. započela je sanacija klizišta koje se nalazi iza srednje škole „Nordbat 2“. Izvođač radova koji je izabran na tenderu kojeg je raspisao finansijer (UNDP) je firma „BBM". Na početku radova obezbjeđen je prolaz za kamione i bagere iza zgrade općine a u tu svrhu uklonjena je i općinska garaža. U narednom periodu, nakon završetka tenderske procedure, pristupit će se i sanaciji fiskulturne sale.

Radni angažman za 90 nezaposlenih

Danas, 19.09. 2014. godine, u velikoj sali Općine Vareš održan je sastanak sa 90 osoba koje su u evidenciji nezaposlenih u vareškom birou za zapošljavanje. Njima je ponuđen radni angažman u trajanju od mjesec dana  na saniranju posljedica nastalih prilikom elementarne nepogode koja je zadesila našu općinu u maju ove godine.

Općina Vareš dobila vatrogasno vozilo

Danas 09.09. 2014. godine Općina Vareš, odnosno profesionalna vatrogasna jedinica, preuzela je ključeve doniranog vatrogasnog vozila. Vozilo je donirala župa Althofen iz Austrije kao rezultat dugogodišnje saradnje sa župom Vareš. Sve administrativne poslove oko uvoza vozila kao i sam transport organizirao je vareški župnik fra Mirko Majdandžić.

Gosti iz Dubrovnika u posjeti Varešu

Nakon niz aktivnosti vezanih za povijesne veze Dubrovnika i Vareša (izrada brošure, posjet izaslanstva Vareša Dubrovniku) od 03. do 07.9.2014.g. uslijedila je javna tribina u Ilijašu i posjet jedne grupe gostiju iz Dubrovnika.

Obavijest

Obavještavaju se registrovane političke stranke, kao i fizička lica koja u ime i po nalogu političkih stranaka vrše lijepljenje predizbornih plakata, da je odredbama člana 13. Odluke o komunalnom redu općine Vareš br.01-100/10 od 05.05.2010. godine propisano da se plakati, oglasi i slične objave mogu postavljati bez posebne urbanističke saglasnosti Službe za prostorno uređenje i obnovu samo na oglasnim tablama i u oglasnim ormarićima.

Udruženi sadržaj