Održana osnivačka skupština „Udruženja / Udruge poslodavaca Vareš“

Na inicijativu skupine gospodarstvenika iz Vareša i Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK, dana 03.11.2015. godine u dvorani općine Vareš održana je Osnivačka skupština „Udruženja/Udruge poslodavaca VAREŠ“. Osnivačkoj skupštini Udruženja/Udruge poslodavaca Vareš prisustvovalo je 15 vlasnika i direktora kompanija koje posluju na području općine Vareš.

Konkurs za dodjelu stipendija 2015-2016

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2015./2016.godinu.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu.

Odluka o radnom vremenu

Na osnovu člana 36.(2) Zakona o radu (Sl. novine F BiH", br. 62/15) u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine F BiH": br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i članom 48. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH", br. 49/05) i člana 33. Statuta Općine Vareš, broj: 01 - 16211 2 od 1 1.09. 201 2. godine (prečišćeni tekst),Općinski načelnik Općine Vareš, donosi Odluku o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u općinskim službama.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora u JP Veterinarska stanica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03 i 65/13), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe (prečišćeni tekst), broj: 01- 50/13 od 18.02.2013. godine i 01- 178/13 od 20.06.2013. godine i člana 33. Statuta Općine Vareš- prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine,  Općinski načelnik Općine Vareš raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš.

Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2015. godinu

Na temelju točke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i članka 5.

Proslava Dana Općine Vareš 14.08. 2015. (načelnikov govor i galerija slika)

Fotogalerija

Dame i gospodo, poštovani prijatelji,

Heinrich Renner u knjizi Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko iz 1896 godine piše: “Od Visokog, kada se prođe stanica Podlugovi, gdje se vrši pretovar rude s područja Vareša i Dubošice, željeznica prolazi kroz plodnu dolinu. Za tri sata može se stići do gradića Vareš i njegovih rudnika.

Bajramska čestitka općinskog načelnika i predsjedavajućeg OV Vareš

Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti sve najbolje povodom nastupajućeg praznika Bajrama žele općinski načelnik gosp. Avdija Kovačević i predsjedavajući OV Vareš gosp. Zdravko Marošević.

Javni oglas - usklađivanje i registracija redova vožnje 2015

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Sužbene novine  Federacije BiH“,broj: 28/06 i 2/10 ) i člana 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/06, 91/14, 98/14 ) Općinski načelnik, raspisuje javni oglas o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama Borovica - Vareš i Duboštica - Vareš.

Javni poziv za podizanje zasada maline

Na osnovu Programa realizacije poticajnih mjera zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona broj:02-14-13626/15 od 25.06.2015.godine, Općina Vareš objavljuje javni poziv za podizanje zasada maline koje će sufinancirati Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona kroz projekat samozapošljavanja.

Poziv pruzmite u prilogu!

Poziv vlasnicima ruševnog objekta - Hitno

Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Nikovac u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.610 K.O. Vareš (n.p.), pored regionalnog puta R-444.

Udruženi sadržaj