Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika

Na osnovu strateških ciljeva Općine Vareš koji se odnose na poticanje poljoprivredne proizvodnje i zaključenog  Sporazuma između Općine Vareš i humanitarne organizacije "Muslim Aid", broj: 01/2-02-175/17 od 16.02.2017.god. kojim su osigurana donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od strane Humanitarne organizacije "Muslim Aid" 40%, Općina Vareš 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u projektu "Poticanja poljoprivredne proizvodnje a u cilju ekonomskog osnaživanja porodica kroz proizvodnju povrća  na području općine Vareš", Općinski načelnik raspisuje javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu.

Kompletan poziv preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni Poziv - PLASTENICI.pdf251.75 KB