Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Općinama na području ZDK-Konkurs.pdf2.3 MB